Horecaruimten.nl

Vind horecaruimtes te koop en te huur. In samenwerking met Bedrijfspandenmatch.nl

Horecaruimte te huur in Almere

150 m2 horeca in Almere te huur

150 m2 horeca in Almere

WINKELRUIMTE Locatie Gelegen in het centrumgebied van Almere Haven. De winkel is gelegen aan de Markt in het kernwinkelgebied van Almere-Haven en schuin tegenover het multifunctionele centrum “Corrosia” met theater, bibliotheek, café en buurtcentrum. Bereikbaarheid Het ‘centrum’ van Almere Haven is zeer goed bereikbaar met de auto. Het ‘centrum’ heeft een directe verbinding met de rijksweg ‘A6’ (afritnr. 4) en ligt op circa 3 km afstand van deze rijksweg. Per openbaar vervoer is het ‘centrum’ eveneens zeer goed bereikbaar. Op loopafstand bevinden zich diverse busstations met een directe verbinding naar het centraal station van Almere Stad, alsmede naar het busstation ‘het Oor’ met een rechtstreekse verbinding naar het Gooi, Amsterdam en Zeewolde. Bestemming Conform het vigerende bestemmingsplan “Centrum Almere Haven” geldt de bestemming “centrumdoeleinden” en is de ruimte primair bestemd voor detailhandel, kantoren, dienstverlening en horecabedrijven (ten hoogste categorie I). Voor meer informatie aangaande de bestemming verwijzen wij graag naar de gemeente Almere. Object Winkelruimte van circa 150 m² met een puibreedte van 5 meter. De ruimte wordt opgeleverd met een nieuwe winkelpui, nieuw stucwerk wanden en kolommen, een uitgevlakte vloer en (blok) verwarming. Parkeren Parkeren kan in de directe omgeving. Beschikbaar In overleg. Huurprijs € 135,00 per m² per jaar (€ 1.687,50 per maand exclusief BTW). Servicekosten € 15,-- per m² per jaar exclusief BTW. BTW Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. Huurtermijn 5 jaar gevolgd door 5 jaren. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar. Huurbetaling Huur, servicekosten en BTW per maand vooruit. Huurcontract De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken. Huurprijsindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum. Zekerheidstelling De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW. Voor nadere informatie en bezichtigingen Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V. Randstad 23-01 1314 BN Almere tel: 036-5330077 e-mail: info.almere@vanderlinden.nl internet: www.vanderlinden.nl